top of page

Tietosuojaseloste 1.5.2018 Tietosuojaseloste Apartamentos Malaga Aeropuerto Hotel SL  kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen. Rekisteriseloste alla. 1. Rekisterinpitäjä Apartamentos Malaga aeropuerto Hotel SL .B29478047. Posti osoite ; C Santa Gema 1, Los Boliches, Fuengirola. Espanja Yhteystiedot: C Santa Gema 1, Los Boliches, Fuengirola   rentmalaga( at merkki) gmail.com 2. Rekisteröidyt Majoitus asiakkaat. 3​. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitoon liittyvissä asioissa. 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Nimi, henkilötiedot, yhteystiedot, henkilön yritystiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen : Apartamentos Malaga Aeropuerto Hotel SL, C . Santa Gema 1 , Los Boliches 29640 Fuengirola, Espanja.. Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa  määritellyn ajan  mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella suoraan asiakkaalta 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yhtiön ulkopuolelle. 7. Käsittelyn kesto Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 8. Henkilötietojen käsittelijät Asiakasrekisteriä käsittelevät Apartamentos Malaga Aeropuerto SL yhtiön hallinto sekä yhtiö voi  ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

​9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 13.​ ​Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

bottom of page